HARAVA

Peliyhtiö tarjoaa pelaajalle HARAVA nimistä pelimuotoa. Pelimuodossa pelaaja saa valita yksittäiselle riville 12, 13, 14, 15, 16 ja 18 pelattavaa numeroa. Peliyhtiö ei kerro pelimuodon rakenteesta ja sen ominaispiirteistä. 
”HARAVAAN eli epätäydelliseen järjestelmään on poimittu valikoitu rivimäärä vastaavasta täydellisestä järjestelmästä. Jokaiselle HARAVALLE on tietty kaavionsa, jonka avulla pelijärjestelmä poimii ns. AVAINRIVIT”.

HARAVA ei siis takaa täysosumaa, vaikka kaikki oikeat pelimerkinnät tositteelta löytyvätkin. Se takaa ainoastaan mahdollisuuden täysosumaan ja takuun pienemmistä voitoista”.

Edellä kerrotut tiedot kertovat pelattavan pelin rakenteesta hyvin vähän ja kokonaisuutena HARAVA on pelaajan näkökulmasta todella sekava pelimuoto. Ainoa keino havainnoida HARAVAN rakenne on tehdä siitä hakukonemalli. Tämä on yksinkertaista taulukkolaskentaohjelmalla. Hakukone kertoo havainnollisesti väittämän oikeellisuuden, ”se takaa ainoastaan mahdollisuuden täysosumaan ja takuun pienemmistä voitoista”.  
PELATAAN HARAVA 18

Pelattaessa HARAVA 18 se maksaa 600 euroa joten sen on tuotettava runsaasti voittoja joka pelikerralla, jos tuo pelattu rahamäärä aiotaan saada takaisin. Neljän pelatun pelikierroksen jälkeen ei edes 6 oikein osumatuloksen voitto nollaa pelitiliä. Tämä on muistettava niin yksittäisen pelaajan kuin pelaajien jotka osallistuvat kimppalottoon. Valitaan pelattavat 18 numeroa peliyhtiön nettisivuilla tarjoamasta 10 osuuden kimppaharavasta. Tällöin lopputulos on kaikkein aidoin eikä ”testaaja” voi hakea mieleistään lopputulosta.
Valitaan peliyhtiön internetsivuilat 10 porukan harava 18 numerot:
2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40. 
"Osallistutaan" arvontakierroksen 2021/13 lottoarvontaan.
SISÄLTÄÄ VOITTOJA
HARAVA 18 PELATTU 12 ARVONTAKIERROSTA. PELAAMINEN ON MAKSANUT 7200 EUROA. SUURIN KIEROSKOHTAINEN OSUMATULOSMÄÄRÄ 6 KERTAA NELJÄ OIKEIN OSUMATULOS, ELI  60 ERUROA.
PELAAMISTA EI KANNATA JATKAA. HÄVITTYJÄ RAHOJA EI KOSKAAN TULLA SAAMAAN TAKAISIN !

HARAVA 18
HARAVA 18 kahdeksastatoista valitusta numerosta rakentuvat 600 seitsemän numeroa sisältävää riviä. Pelaajalla ei ole mitään mahdollisuutta todeta, millainen jakauma numeroista muodostuu. Sen tietää vain peliyhtiö joka on laatinut kaavion siitä, ”jonka avulla pelijärjestelmä poimii ns. AVAINRIVIT”.

HUOMAUTUKSENÄ ON, ETTÄ HARAVA 18 JAKOMALLI ON TEHTY PELIYHTIÖN HARAVAOPAS MALLIN MUKAAN JA ON ERITTÄIN VAIKEATA TODETA, ONKO SITÄ MUUTETTU. SITÄ SEIKKAA EI VOI TARKISTAA PELIYHTIÖN NETTISIVUILTÄ.

HARAVA 18 numeroiden poiminta on taulukkolaskentaohjelmalla ohjelmoitu hakukoneeksi, joka jakaa 18 syötetystä numerosta 600 seitsemän numeroa sisältävää lottoriviä. Vaakarivin ruutuihin syötetään 18 numeroa. Ohjelma jakaa automaattisesti rivit. Ohjelma jakaa myös yksittäisen lottorivin seitsemän numeroa numerojanalle 1 – 40. Näin saadaan käsitys siitä, millaiset lottorivit todellisuudessa ovat.

Tavoiteltaessa seitsemän oikein osumatulosta perusedellytys on, että arvottu pienin ja suurin numero on valittu oikein. Ohjelma kertoo selkeästi mitkä valituista 18 numerosta ovat lottorivien pienimmät ja suurimmat numerot. Todellisuudessa HARAVA 18 vain pienellä osalla lottoriveistä, tai ei välttämättä yhdelläkään, ole mahdollista tavoitella täysosumaa. Syötettäessä numeroita hakukone kertoo heti, monenneksiko numeroksi se valikoituu seitsemän numeron numerojanalla. On kuitenkin muistettava, että HARAVA 18 numerot valikoituvat aina pienimmästä suurimpaan, joten numerot ovat syötettävä myös samassa järjestyksessä. Taulukosta voi selvästi havaita, että HARAVA 18 jakaa lottorivit tietyin ehdoin muodostuneita hajarivijoukkioita. Ne matemaattiset ehdot eivät välttämättä toteudu, jotka edellytetään seitsemän oikein osumatulokseen.

Pelattaessa HARAVA 18 joka maksaa 600 euroa pelataan uhkapeliä todella suurella riskillä jossa yleensä riski toteutuu ja pelaaja tulee häviämään uhkapeliin sijoittamansa rahat! Parhaiten HARAVA 18 luonne selviää ja miten 18 numeron syöttäminen muodostaa lottorivit saadaan kokeilemalla sitä hakukoneella. Samalla selviää, mikä ”sudenkuoppa” haravaan kätkeytyy jota muuten ei ole mahdollista havaita. HARAVA 18 hakukone esitetään kuvamuodossa, mutta sen perusteella on helppoa laatia toimiva malli taulukkolaskentaohjelmalla. Esimerkin numerot ovat valittu peliyhtiön nettisivuillaan tarjoamasta HARAVA 18 kymmenen osuuden haravasta. 


c) 2019, Kaikki oikeudet pidätetään