JÄRJESTELMÄ

Peliyhtiö tarjoaa pelaajalle JÄRJESTELMÄ nimistä pelimuotoa. Pelimuodossa pelaaja saa valita yksittäiselle peliriville 8, 9, 10, 11 pelattavaa numeroa. Peliyhtiö ei kerro pelattavan pelimuodon rakenteesta ja sen ominaisuuksista. 
”Järjestelmäpelaamisessa tarkoitetaan usean rivin pelaamista yhteen ruudukkoon. Järjestelmäpelit ovat täydellisiä järjestelmiä. Peli sisältää kaikki ne yksittäiset rivit jotka valituista numeroista voidaan muodostaa”.

Edellä kerrotut tiedot kertovat pelattavan pelin rakenteesta hyvin vähän vaikka edellisen lainauksen teksti on oikein, se antaa osittain harhaanjohtavan kuvan. Järjestelmä muodostuu ainoastaan silloin kun numerot valitaan numerojanalta 1 – 11. Valittaessa 11 numeroa numerojanalta 1 – 40 lottorivit hajautuvat ryhmiin tietyin ehdoin. Ainoa keino havainnoida JÄRJESTELMÄN rakenne on tehdä siitä hakukonemalli. Tämä on yksinkertaista taulukkolaskentaohjelmalla. Hakukone kertoo havainnollisesti, mitkä ovat mahdollisuudet täysosumaan ja takuu pienemmistä voitoista. 
PELATAAN JÄRJESTELMÄ 11

Todellisen kuvan JÄRJESTELMÄ 11 ja sillä pelaamisesta saa parhaiten koelottoamalla. Pelattaessa JÄRJESTELMÄ 11 se maksaa 330 euroa, joten sen olisi tuotettava voittoa joka pelikerralla jos pelatun rahamäärän aikoo saada takaisin. Kymmenen pelatun pelikierroksen jälkeen ei edes 6 oikein osumatuloksen voitto nollaa pelitiliä. Tämä on muistettava niin yksittäisen pelaajan kuin pelaajien jotka osallistuvat kimppalottoon. Valitaan pelattavat 11 numeroa peliyhtiön nettisivuilla tarjoamasta 10 osuuden kimppajärjestelmästä. Tällöin lopputulos on kaikkein aidoin, eikä ”testaaja” voi hakea mieleistään lopputulosta. 
Valitaan peliyhtiön internetsivuilat 10 porukan järjestelmä 11 numerot:                                             2, 8, 11, 12, 19, 21, 29, 30, 34, 37, 40. 
"Osallistutaan" arvontakierroksen 2021/14 lottoarvontaan.
JÄRJESTELMÄ 11 330 LOTTORIVISÄ EI OLE YHTÄÄN OSUMATULOSTA!

EI VOITTOJA ! Pelitili osoittaa 4290 euroa miinusta.

Kolmentoista arvontakierroksen aikana ei ollut yhtään voittoihin oikeuttavaa osumatulosta.
PELAAMISTA ON TURHA JATKAA. HÄVITTYJÄ 4290 EUROA ON VAIKEATA SAADA TAKAISIN.
JÄRJESTELMÄ 11
JÄRJESTELMÄ 11 yhdestätoista valitusta numerosta rakentuvat 330 seitsemän numeroa sisältävää riviä. Kaavio on hyvin yksiselitteinen, jonka avulla pelijärjestelmä poimii pelattavat rivit. Pelaajalla ei ole mitään mahdollisuutta todeta, millainen jakauma numeroista muodostuu.

JÄRJESTELMÄ 11 numeroiden poiminta on taulukkolaskentaohjelmalla ohjelmoitu hakukoneeksi, joka jakaa 11 syötetyistä numerosta 330 seitsemän numeroa sisältävää lottoriviä. Vaakarivin ruutuihin syötetään 11 numeroa. Ohjelma jakaa automaattisesti rivit. Ohjelma jakaa myös yksittäisen lottorivin seitsemän numeroa numerojanalle 1 – 40. Näin saadaan käsitys siitä, millaiset lottorivit todellisuudessa ovat.

Tavoiteltaessa seitsemän oikein osumatulosta perusedellytys on, että arvottu pienin ja suurin numero on valittu oikein. Ohjelma kertoo selkeästi mitkä valituista 11 numerosta ovat lottorivien pienimmät ja suurimmat numerot. Todellisuudessa JÄRJESTELMÄ 11 vain pienellä osalla lottoriveistä, tai ei välttämättä yhdelläkään, ole mahdollista tavoitella täysosumaa. Syötettäessä numeroita hakukone kertoo heti, monenneksiko numeroksi se valikoituu seitsemän numeron numerojanalla. On kuitenkin muistettava, että JÄRJESTELMÄ 11 numerot valikoituvat aina pienimmästä suurimpaan, joten numerot on syötettävä myös samassa järjestyksessä.

Taulukosta voi selvästi havaita, että kysymyksessä ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole mikään järjestelmä vaan tietyin ehdoin muodostuneita hajarivijoukkioita. Ne matemaattiset ehdot eivät välttämättä toteudu, jotka edellytetään seitsemän oikein osumatulokseen. Pelattaessa JÄRJESTELMÄ 11 joka maksaa 330 euroa pelataan uhkapeliä riskillä, jossa useimmiten riski toteutuu ja pelaaja tulee häviämään uhkapeliin sijoittamansa rahat!

Parhaiten JÄRJESTELMÄ 11 luonne selviää ja miten 11 numeron syöttäminen muodostaa lottorivit saadaan kokeilemalla sitä hakukoneella. JÄRJESTELMÄ 11 hakukone esitetään kuvamuodossa, mutta sen perusteella on helppoa laatia toimiva malli taulukkolaskentaohjelmalla. Esimerkin numerot ovat valittu peliyhtiön nettisivuillaan tarjoamasta JÄRJESTELMÄ 11 kymmenen osuuden järjestelmästä. 

"Osallistutaan" arvontakierroksen 2021/12 lottoarvontaan.

EI VOITTOJA !
Pelitili osoittaa 3300 euroa miinusta.

Jatketaan pelaamista arvontakierrokselle 2021/c) 2019, Kaikki oikeudet pidätetään