Loton arvontatulokset ovat esitetty seitsemässä eri taulukossa. Jokainen taulukko kertoo osan loton matemaattisen arvoituksen ratkaisua. Loton matemaattisen ja rakenteen ymmärtämisellä on suuri merkitys lotossa pelattavien numeroiden valinnassa. Jo yksi väärin valittu numero merkitsee, että suurimpiin voittoihin oikeuttava osumatulos ei ole mahdollinen.
LOTON ARVONTATULOKSET 2022
VARSINAINEN ARVONTA

Ensimmäinen rivi kertoo arvontakierroksen.

Numerojana 1 – 40, joka on jaettu neljään lohkoon L1, L2, L3 ja L4.

Seuraavat kaksi riviä kertovat arvotun lisä- ja plus numeron.

Rivit sama varsinainen numero 0, 1, 2, 3, 4. Rivit lisänro ja plusnro. Rivit kertovat esiintyykö edellisen arvontakierroksen numeroita arvotuissa varsinaisissa numeroissa.

Rivi numeropari kertoo muodostuuko arvotuista numeroista numeropareja.

Osio NUMEROJAKO LOHKO kertoo, parillinen/pariton, mikä on lohkoihin arvottujen varsinaisten numeroiden kuvaaja. 
Huomioita vuoden 2022 lottoarvonnoissa on, että eldellisen arvontakierroksen samoja varsinaisia numeroita on esiintynyt todella harvoin. MUTTA - ilmiö saattaa muuttua todella nopeaksi toisinpäin! Arvontakierroksella 2022/9 muutos tapahtui!

"Satunnaisuus" tuottaa, että sama arvottu numero esiintyy usein perättäisissä arvonnoissa, kuten numerot 19 ja 30?
VUODESTA 2016/48 LÄHTIEN ARVONTOJEN VERTAILU

298 lottoarvonnassa on kolme arvontaa, että pienin arvottu numero on 3 ja suurin 30. Lohkossa L3 on kolme tai neljä numeroa. Arvontakierroksella 2022/32 seitsemän oikein osumatulos edellytti 11 424 lottoriviä. Neljä oikein osumatuloseen riitti yksi lottorivi: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Loton matematiikka on ihmeellinen, mutta Lottoarvonta on sitäkin ihmeellisempi!

Niissä seitsemän oikein osumatulos on siinä on aina kaksi arvottavaa numero oikein. Numerojanan ulkopuolelle jäävillä numeroilla ei ole mitään merkitystä. Tämä ei välttämättä koske arvottavaa lisänumeroa.  LOTTOMIES ESITTÄÄ TAULUKON JOKA KERTOO LOTON SUUREN HUIJAUKSEN JA ILLUUSION!
VARSINAISTEN ARVOTTUJEN NUMEROIDEN LAJITTELU

Taulukko kertoon suoritetun lottoarvonnan paikan avainluvun perusteella. 
VARSINAISTEN ARVOTTUJEN NUMEROIDEN PIENIN JA SUURIN NUMERO

Taulukko kertoo, millä numerojanalla voittoon oikeuttavat osumatumatulokset ovat. 
LISÄNUMERON ASEMA VARSINAISTEN NUMEROIDEN PIENIMMÄN JA SUURIMMAN NUMERON SUHTEEN

Taulukko kertoo, millä numerojanalla lisänumero oikein oikeuttavien osumatulokset ovat. 
ARVOTTU LISÄNUMERO

Taulukko kertoo mihin kohtaan numerojanaa 1 – 40 arvottu lisänumero on arvottu. 
PLUSNUMERO

Taulukko kertoo mihin kohtaan numerojanaa 1 – 30 arvottu plusnumero on arvottu.
c) 2019, Kaikki oikeudet pidätetään