LOTTOARVONNAT JA TOTUUS LOTOSTA
ONNENNUMEROT

Lotossa ei ole onnennumeroita. Lotossa on vain numeroita se määrä mistä pelattavat numerot voidaan valita. Loton pelaaja ei keksi omaa lottoriviään vaan ”kopioi” jonkin tai joitakin lottorivijärjestelmän vaihtoehtoja.
Monen lottoajan unelmat miljoonista ja miljoonavoitoista kaatuvat siihen tosiasiaan, että ei tiedetä mitä seitsemän oikein osumatulokseen edellytetään. Näille pelaajille ainoa vaihtoehto on pelata suurella rivimäärällä tai kuvitella, että peliyhtiö hoitaa miljoonavoiton, koska pelaan tunnistautuneena ja olen ”kultapossupelaaja”.
Ennekuin jatkat lukemista, suositellaan lukemaan ja ymmärtämään osio VOITTAMISEN EDELLYTYKSET. Tämä auttaa ymmärtämään lottovoiton edellytykset ja mistä lottoarvontojen taulukot kertovat.

Taulukko käsittää 2016/48 – 2021/13 väliset 226 lottoarvontaa.
Taulukon yläosan solut kertovat:
Arvontavuoden
Arvontakierroksen
Numeron paikan värikoodilla
Numeroiden määrän lohkossa
Numeromäärän parillinen/pariton.

Taulukon alaosan solut kertovat:
Yksittäisen numeron esiintymiskerrat 
Tästä ei lotto parane eikä ”ennustajaeukkojen” taulukko pahene.
Lottoarvonnat ovat lajiteltu tietyn logiikan mukaiseen järjestykseen. Taulukko saattaa vaikuttaa hyvinkin sekavalta, mutta todellisuudessa taulukko on hyvin helposti ymmärrettävissä. Taulukon avulla voidaan osoittaa, että valittaessa esimerkiksi eniten esiintyneitä numeroita ja vaikka valinta osuisi oikein, numero on seitsemän numeron numerojanalla väärässä kohtaa. Kuvana esitettynä taulukosta ei sinänsä ole mitään hyötyä, mutta laadittaessa taulukko taulukkolaskentaohjelmalla ja lisättäessä taulukkoon lajittelu, saa lotto ja lottoarvonnat aivan uuden ulottuvuuden.
Otetaan esimerkki taulukon kertomasta. Taulukon alaosioon, kuinka monta kertaa numero on arvottu, on rengastettu kohdat nro1 ja nro7.

189 lottoarvonnassa pienimmäksi lottonumeroksi on arvottu numero, numeroväliltä 1 – 8.

181 lottoarvonnassa suurimmaksi lottonumeroksi on arvottu numero numeroväliltä 34 – 40.

Jo yksi valittava numero vaikuttaa siihen, kuinka monessa arvonnassa olen tavoittelemassa seitsemän oikein osumatulosta. Tulevissa arvonnoissa taulukon numeroarvot alkavat tietyin osin toistua ja se johtuu lottorivijärjestelmän numerorakenteesta. 
NUMERO 1

Lajitellaan taulukosta numero 1 pienimmäksi arvotuksi numeroksi. Arvottaessa lottonumeroksi numero 1, on numero aina arvotun rivin pienin numero, koska sen alapuolella ei ole valittavia numeroita. 
226 lottoarvonnassa numero 1 on arvottu 35 kertaa. Muiden arvottujen numeroiden määrät ovat hajaantuneet eri kohtiin seitsemän arvotun numeron janalla. Numeroiden eri värikoodit kertovat, kuinka monta kertaa ja mille numerovälille numerot on arvottu. Taulukossa on rengastettu kohta, jossa numero 40 on arvottu suurimmaksi numeroksi. Vain yhdessä arvonnassa numero 40 esiintyy yksin lohkossa L4. Muissa arvonnoissa numeron 40 kanssa lottorivin kuudentena numerona on numeroita numeroväliltä 17 – 39 vaihteleva määrä.
Jos numero 1 esiintyy tai tulee esiintymään lottoarvonnoissa eniten, numeron valintaa voi harkita pienimmäksi pelattavaksi numeroksi. 
NUMERO 40

Lajitellaan taulukosta numero 40 suurimmaksi arvotuksi numeroksi. Arvottaessa lottonumeroiksi numero 40 on numero aina arvotun rivin suurin numero, koska sen yläpuolella ei ole valittavia numeroita. 
226 lottoarvonnassa numero 40 on arvottu 41 kertaa lottorivin suurimmaksi numeroksi. Muiden arvottujen numeroiden määrät ovat hajaantuneet eri kohtiin seitsemän arvotun numeron janalla. Numeroiden eri värikoodit kertovat, kuinka monta kertaa ja mille numerovälille numerot on arvottu. Taulukossa on rengastettu kohta, jossa numero 40 on arvottu suurimmaksi numeroksi. Vain kahdessa arvonnassa numero 40 esiintyy yksin lohkossa L4. Muissa arvonnoissa numeron 40 kanssa lottorivin kuudentena numerona on numeroita numeroväliltä 22 – 39 vaihteleva määrä.
Numero 40 on arvonnoissa eniten esiintynyt numero suurimmaksi arvotuksi numeroksi. Sillekin on looginen selityksensä. Numero on valittavan numerojanan 1 – 40 äärilaita ja sellaisia lottorivejä on eniten joissa numero 40 esiintyy.
Esimerkkien tarkoitus on herättää lottoa pelaava joukkio, että pelattavien seitsemän numeron valinta tietyin osin muuttuu joka arvontakierrokselle. Helpointa on valita pelattaviksi numeroiksi 1 tai 40, mutta hyvin harvoin molemmat numerot esiintyvät yhtä aikaa arvottuina numeroina. Tietysti tämä voi muuttua, mutta tämä huomataan seurattaessa lottoarvontoja. 
 18 643 560 PELATTAVAA LOTTORIVIÄ

LOTTOARVONNAT JA TOTUUS LOTOSTA PÄIVITYSTÄ JATKETAAN. 
VOITTAMISEN EDELLYTYKSET

Lotto on pelkkää matematiikkaa, mutta pelaajalle lotto on aivan jotakin muuta. Lotossa on joitakin matemaattisia tekijöitä jotka on oltava oikein, että onnistutaan saamaan seitsemän oikein osumatulos. 

Nämä muuttujat loton pelaajan on huomioitava, pelataan sitten yhdellä tai miljoonilla lottoriveillä. Muuttujat ehkä tuntuvat mahdottomilta, niin myöskin onnistuminen saamaan seitsemän oikein osumatulos. Se onnistuu vain yhdellä lottorivillä – useiden miljoonien lottorivien joukkiosta.
PERÄTTÄISET ARVONNAT

Vaikka esitetään väittämiä, että edellisillä suoritetuilla lottoarvonnoilla ei voida ennustaa tulevan lottoarvonnan numeroita, ei kaikilta osin pidä paikkaansa. Osittain väittämä on väärä. Pelkkä päättely riittää siihen, että verrattaessa tulevan lottoarvonnan lottonumeroita edellisellä arvontakierroksella arvottuihin numeroihin on kaksi mahdollisuutta.

Arvotuissa lottonumeroissa joko on tai ei ole samoja numeroita kuin mitä edellisessä arvonnassa arvottiin. Vaikka samojen numeroiden arvaus osuu oikein se ei pelkästään riitä, pitäisi onnistua sijoittamaan numerot oikeaan kohtaan valittavaa seitsemän numeron numerojanaa. Helpoin arvaus pelaajalle on, että samoja numeroita ei esiinny. Silloin edellisen arvontakierroksen numeroita ei pelattavien numeroiden joukkoon kannata valita.

Esimerkki kertoo havainnollisella tavalla jos arvotuissa numeroissa on samoja numeroita kuin mitä edellisessä arvonnassa numeroita arvottiin. Kuvassa verrataan 2020/53 ja 2021/1 arvontoja toisiinsa. Arvontakierroksen 2020/53 varsinaiset numero olivat 2, 7, 9, 23, 26, 31 ja 32. Arvontakierroksen 2021/1 varsinaiset numerot olivat 7, 17, 23, 27, 29, 32 ja 38. Arvonnoissa arvottiin numerot 7, 23, 32 samoiksi numeroiksi. Jos numeroita 7, 23 ja 32 ei lottoajan riveiltä löytynyt, suuri osumatulos mitä rivillä oli mahdollista onnistua saamaan, oli vain neljä oikein osumatulos.  
Arvontakierroksen 2020/53 numero 7 oli toinen numero. Arvontakierroksen 2021/1 numero 7 on ensimmäinen numero.
Arvontakierroksen 2020/53 numero 23 oli neljäs numero. Arvontakierroksen 2021/1 numero 23 on kolmas numero.
Arvontakierroksen 2020/53 numero 32 oli seitsemäs numero. Arvontakierroksen 2021/1 numero 32 on kuudes numero.
Tosiasia on, että nämä kaksi eri valintaa onnistuvat harvoin tai suurella määrällä erilaisia lottorivejä. 
Taulukko vuoden 2020 arvonnoista osoittaa, kuinka monessa arvonnassa esiintyy samoja numeroita. Esiintyvien numeroiden paikat vaihtelevat eri lohkoissa. Samojen numeroiden esiintyminen on enemmistönä.
Toinen matemaattinen itsestäänselvyys on, että arvonnoissa esiintyy tai ei esiinny perättäisiä numeroita, eli numeroista muodostuu numeropari. Tämä matemaattinen itsestäänselvyys koskee myös valittavia lottonumeroita. On myös huomioitava mikä on numeroparin jakauma parillinen/pariton.

Jos kysymyksessä on kaksi perättäistä numeroa, jakauma on parillinen/pariton tai pariton/parillinen. Kolmessa perättäisessä numerossa jakauma on joko parillinen/pariton/parillinen tai pariton/parillinen/pariton.

Taulukko osoittaa, mikä ovat olleet vuoden 2020 esiintyneet numeroparit ja niiden jakaumat. Arvottavia numeropareja ja niiden paikkaa on erittäin vaikeata ennustaa tai sitä, että numeropareja ei esiinny. Numeroparien esiintyminen on kuitenkin enemmistönä. 
LOTON PELAAJAN ON TIEDOSTETTAVA NÄMÄ KAKSI MATEMAATTISTA TOSIASIAA. JOS NIITÄ EI NUMEROVALINNOISSA OTETA HUOMIOON, ON TURHA UNELMOIDA SEITSEMÄN OIKEIN OSUMATULOKSESTA.
JOKAISELLA VALITTAVALLA JA ARVOTTAVALLA NUMEROLLA ON ASEMANSA NUMEROJANALLA


Jokaisella valitulla ja arvotulla numerolla on asemansa numerojanalla. Numero ei ole jokin satunnainen jossakin satunnaisessa kohdasta, vaan asemansa ja paikkansa. Asiaa jota ei tiedosteta, että jokainen yksittäinen numerovalinta ratkaisee muut numerovalinnat.

Taulukko kertoo koko lottorivijärjestelmän, miten se rakentuu ja miltä numerojanalta jokainen yksittäinen numero voidaan valita. Saattaa olla, että taulukko aiheuttaa hämmennystä. Taulukon kertoma rakenne on ymmärrettävä, koska seitsemää valittavaa numeroa ei voi valita satunnaisesti, vaan jokainen numero valitaan aina määrätyltä taulukon osoittamalta numerojanalta. 
NUMEROVALINTA JA ENNUSTAJAEUKKOJEN TAULUKKO

On esitetty väittämiä, että edellisillä lottoarvonnoilla ei pelaajan näkökulmasta ole mitään merkitystä. Näin on rastitettaessa summittain pelattavia numeroita tai ostettaessa peliyhtiön tuotteita. Suurin osa pelaajista ei usko, että loton matemaattinen rakenne määrittää valittavat numerojanat ja tilastoidut arvonnat kertovat, miltä numerojanalta arvotut numerot ovat valikoituneet.

Taulukossa on vuoden 2020 arvotut lottorivit lajiteltuna ja taulukossa on kolme osiota.
Ensimmäisessä osiossa lottorivit ovat lajiteltu suurimman arvotun numeron mukaiseen järjestykseen.
Toisessa osiossa lottorivit ovat ”pakattu” yksittäisen numeron mukaan. Tällöin selviää, miltä numerojanalta numerot ovat arvottu.
Kolmas osio kertoo, kuinka monta kertaa yksittäinen numero on arvottu.

Kokonaisuudessa taulukko kertoo, kuinka suuresta valittavien numerojanojen joukkiosta pelaaja yrittää onnistua saamaan seitsemän oikein osumatuloksen. Sekin onnistuu, mutta mahdollisimman pienellä rivimäärällä ei saa olla yhtään samaa lottoriviä. 
LOHKOJAKO JA SEN MERKITYS

Taulukossa vuoden 2020 arvonnasta on lajiteltu, että Lohkossa L4 on yksi arvottu numero. Taulukossa on kolme osiota.
Ensimmäisessä osiossa arvotut lottorivit ovat lajiteltu, että lohkossa L4 on yksi numero.
Toisessa osiossa lottorivit ovat ”pakattu” yksittäisen numeron mukaan. Tällöin selviää, miltä numerojanalta numerot ovat arvottu.
Kolmas osio kertoo, kuinka monta kertaa yksittäinen numero on arvottu. 
Taulukossa vuoden 2020 arvonnasta on lajiteltu, että Lohkossa L4 on kaksi arvottua numeroa. Taulukossa on kolme osiota.
Ensimmäisessä osiossa arvotut lottorivit ovat lajiteltu, että lohkossa L4 on kaksi numeroa.
Toisessa osiossa lottorivit ovat ”pakattu” yksittäisen numeron mukaan. Tällöin selviää, miltä numerojanalta numerot ovat arvottu.
Kolmas osio kertoo, kuinka monta kertaa yksittäinen numero on arvottu. 
Suoritetuissa arvonnoista suurin osa on ollut, että lohkoon L4 on osunut yksi tai kaksi arvottua numeroa. Taulukkojen eri valittavien numeroiden numerojana on todellisuudessa suhteellisen lyhyt, joten esimerkiksi ensimmäisen pelattavan numeron valinta ei voi olla kovin suuri numero. Vastaavasti seitsemänneksi valittava numero ei voi olla alle 30 oleva numero. Jos taulukkoa osaa lukea oikein on merkille pantavaa, että jonkin valittavan numerojanan numero on esiintynyt vuoden aikana vain yhden kerran.

TULEVAN ARVONTAKIERROKSEN ARVOTTAVIA NUMEROITA EI VOIDA MILLÄÄN MATEMATIIKALLA ENNUSTAA. SEURATTAESSA LOTTOARVONTOJA, SUUNTAUKSEN MILTÄ NUMEROJANALTA YKSITTÄISEN NUMERON VALINTA VOIDAAN PÄÄTTELYLLÄ ENNAKOIDA. 
SEITSEMÄN OIKEIN OSUMATULOKSEN ASEMA

Tavoiteltaessa seitsemän oikein osumatulosta, numerojana minkä sisällä osumatulos on määrittävät arvottujen numeroiden pienin ja suurin numero, kuten Tohtori ”JECYLL & Professori ”HYDE” portaat osoittavat.

NÄMÄ KAKSI NUMEROA OVAT SEITSEMÄN OIKEIN OSUMATULOKSEN OSUMAA TAVOITTELEVAN KULMAKIVET JOHON ONNISTUMINEN ENSISIJAISESTI KARIUTUU! JOS NÄMÄ KAKSI MÄÄRITTÄVÄÄ NUMEROA OVAT VÄÄRIN, SUURIN OSUMATULOS ON KORKEINTAAN VIISI OIKEIN OSUMATULOS.

Sen oikeaksi todistaminen voidaan tehdä ”Tohtori JECYLL & Professori HYDE” portaikon avulla. Taulukolla voidaan myös osoittaa, että pienenpienkin voittoihin oikeuttavien osumatulosten tavoittelussa on sama määritelmä.

Esimerkki lottoarvonnasta 2021/2. Arvotut varsinaiset numerot olivat 4, 8, 13, 17, 19, 28 ja 38. Arvottu lisänumero oli 40. Taulukko osoittaa, että seitsemän oikein osumatulos on portaalla, jossa pienin numero on 4 ja suurin numero 38. Matemaattisesti seitsemän oikein osumatulos vaatii 273 336 pelattavaa lottoriviä. Luku on pelkkä matemaattinen arvo ja todellisuudessa se on paljon pienempi. 
Tarkasteltaessa 6 + lisänumero oikein porrasta se ei olekaan samalla kohtaa kuin seitsemän oikein osumatulos. Matemaattisesti 6 + lisänumero oikein osumatulos edellyttää 324 632 pelattavaa lottoriviä. Yksi seitsemästä arvotusta varsinaisesta numerosta voi olla väärin. Esimerkissä väärin oleva numero on 38, mutta sei voi olla mikä muu tahansa varsinainen numero. Luku pelkkä matemaattinen arvo ja todellisuudessa se on paljon pienempi. Mistä sitten johtuu, että seitsemän oikein ja 6 + lisänumero oikein ovat eri kohdassa portaikkoa. Syy siihen on, että lisänumero on arvoltaan suurempi kuin suurin varsinainen numero. 
Tavoiteltaessa kuusi oikein osumatulosta pienimmällä lottonumeroiden määrällä edellytys on, että on valittu lottorivin pienimmäksi numeroksi numero 4 ja suurimmaksi numeroksi numero 28. Tällöin kuusi oikein osumatulos matemaattisesti vaatii 33 649 lottoriviä. Tämäkään määrä ei ole koko totuus. Todellisuudessa se on paljon pienempi.
TAVOITELTAESSA JOHONKIN VOITTOON, VARSINKIN SEITSEMÄN OIKEIN OSUMATULOS, PELAAJAN ON PÄÄTETTÄVÄ MITKÄ OVAT VALITTUJEN NUMEROIDEN PIENIN JA SUURIN NUMERO. MUUT VIISI NUMEROA VALITAAN NÄIDEN KAHDEN NUMERON MÄÄRITTÄMÄN NUMEROJANAN VÄLILTÄ.

NUMEROJANA JOSTA PELATTAVAT NUMEROT VALITAAN

Kuvassa on numerojana 1 – 40. Matematiikan perussääntöjen mukaan lukujanaa kuvataan oikealle, joten numerojanassa on neljäkymmentä yksittäistä numeroa. Kyseisessä lukujanassa ensimmäinen numero on 1 ja viimeinen 40. 
Muokataan lukujanaa hieman, se saa aivan uuden muodon. Kuvan lukujanassa on edelleen sama numerojana, mutta se on jaettu matematiikan perussääntöjen mukaa parillisiin ja parittomiin numeroihin. Parillisia ja parittomia numeroita on kaksikymmentä. Saatetaan ihmetellä, että tällä ei ole pelattavia lottonumeroita valitsevalle mitään merkitystä. Kyllä sillä on ja se on helppo todistaa oikeaksi. 
JAETAAN NUMEROJANA NELJÄÄN LOHKOON

Jaetaan numerojana 1 – 40 neljään lohkoon:

L1 numerojana 1 – 10.
L2 numerojana 11 – 20.
L3 numerojana 21 – 30.
L4 numerojana 31 – 40.

Numerojanan lohkojaolla helpotetaan pelattavien numeroiden valintaa. Visuaalisesti on helpompaa hahmottaa pelattavien numeroiden valintaa ja yksinkertaistetaan arvottujen lottonumeroiden tilastollista kehittymistä. 
VALITAAN SEITSEMÄN NUMEROA

Esimerkissä on kuvattu valittavien numeroiden valintaa numerojanalla 1 – 14. Numerojanalla parillisia numeroita ovat 2, 4, 6, 8, 10, 12 ja 14. Parittomia numeroita ovat 1, 3, 5, 7, 9, 11, ja 13. Valittaessa lukujanalta 1 – 40 seitsemän numeroa, numerojako parillinen/pariton ei koskaan ole tasajako, että on yhtä monta parillista ja paritonta numeroa. Peruslähtökohta on, että jako on 4 parillista ja 3 paritonta, tai 3 parillista ja 4 paritonta numeroa. Kokonaisuudessa jakauma voi olla taulukossa esitetyt vaihtoehdot. Tämä matemaattinen sääntö on sama sekä pelaajalle, että peliyhtiölle. 
Lottoaja saa valita pelattavalle riville seitsemän numeroa. Taulukko osoittaa:
1 rivillä kaikki valitut numerot ovat parillisia.
2 rivillä kuusi numeroa ovat parillisia ja yksi pariton. Esimerkissä pariton numero on 13.
3 rivillä viisi numeroa ovat parillisia ja kaksi parittomia. Esimerkissä parittomat numerot ovat 11 ja 13.
4 rivillä neljä numeroa ovat parillisia ja kolme parittomia. Esimerkissä parittomina numeroina ovat 9, 11 ja 13.
5 rivillä kolme numeroa ovat parillisia ja neljä parittomia. Esimerkissä parittomina numeroina ovat 7, 9, 11 ja 13.
6 rivillä kaksi numeroa ovat parillisia ja viisi parittomia. Esimerkissä parittomina numeroina ovat 5, 7, 9, 11 ja 13.
7 rivillä yksi numero on parillinen ja kuusi parittomia. Esimerkissä parittomina numeroina ovat 3, 5, 7, 9, 11 ja 13.
8 rivillä kaikki numerot ovat parittomia.

Sekä valituista, että arvotuista numeroista muodostuu aina jokin kuvatuista numeromahdollisuuksista. Johtopäätelmä on, että pelaaja todellisuudessa valitsee lottonumeroitaan kahdestakymmenestä erillisestä numerojanasta numeroita. Samoin peliyhtiö arpoo numeroitaan todellisuudessa kahdestakymmenestä numerojanasta numeroita. Arvotun seitsemän numeron parillinen/pariton jakaumaa voi helposti seurata tilastoimalla arvontoja. Tätä matemaattista ilmiötä ei ehkä havainnoi rastittaessaan pelattavia lottonumeroita. Ostettaessa valmispelikuponki tähän matemaattiseen ilmiöön ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. 


EI SIIS OLE AIVAN YHDENTEKEVÄÄ, MITÄ NUMEROITA PELATTAVAKSI VALITAAN. JO NÄIN YKSINKERTAINEN ITSESTÄÄNSELVYYS ON OTETTAVA HUOMIOON VALITTAESSA NUMEROITA.  JO YHDEN, KAHDEN JA KOLMEN NUMERON VALINTA RATKAISEE VALITAAKO SEURAAVAT NUMEROT PARILLISIKSI TAI PARITTOMIKSI. 

Esimerkki on esitetty vain siksi, että lottoaja ymmärtäisi loton sisältävän matemaattisen rakenteen. Pelaaja ei sitä varsinaisesti tarvitse eikä edes välttämättä huomaa, mutta jos lottoamalla todella tavoitellaan voittoja, rakenne on syytä tuntea. Lottoa ei voi pelata sen matemaattista rakennetta ja lainalaisuuksia vastaan. Sama koskee myös peliyhtiötä arpoessaan lottonumeroita. Ainoa keino peliyhtiöllä on arvontatulosten manipulointi, koska peliyhtiö tietää millä lottorivivariaatioilla arvontakierroskohtaisesti lottoa on pelattu. Jos peliä pelataan tunnistautuneena peliyhtiö tietää, jopa yksittäisen pelaajan tarkkuudella pelaajan rivit ja pelaamishistorian.

c) 2019, Kaikki oikeudet pidätetään