LOTTO ILLUUSIO JA SUURI HUIJAUS

”Kaikkea tulisi yksinkertaistaa niin paljon kuin mahdollista, mutta ei yhtään enempää” on todennut ALBERT EINSTEIN. Ihmisen ajattelukyky, henkinen kapasiteetti ja muisti eivät pysty käsittelemään monimutkaisia kokonaisuuksia ilman, että ne ensin puretaan pienempiin osiin rajaamalla, pelkistämällä ja sulkemalla osan tekijöistä tarkastelun ulkopuolelle. Liiallinen yksinkertaistaminen voi kuitenkin viedä ojasta allikkoon ja yksinkertaistamisesta tulee liian monimutkaista.

Lotossa lukujanalta 1 – 40 valitaan yhdelle lottoriville seitsemän numeroa. Sen perusteella voidaan laskea, kuinka monta erilaista lottoriviä on mahdollista rastittaa. Tulos on 18 643 560.

Tämä määrä ei tunnu hätkähdyttävän millään tavalla lottoajia. Moni loton pelaaja kuvittelee, että hänestä tulee miljonääri, vaikka pelkkä lottorivien suuri lukumäärä antaisi viitettä sen mahdottomuudesta.

Matemaattisesti voidaan laskea, että lottorivijärjestelmässä löytyy eri osumatuloksia:

osumatulos 7 = 1

osumatulos 6 = 231

osumatulos 5 = 11088

osumatulos 4 = 190 960

osumatulos 3 = 1 432 200

osumatulos 2 = 4 984 056

osumatulos 1 = 7 752 976

osumatulos 0 = 4 272 048

Koska lotto on illuusio osumatulokset toteutuvat, jos lottoa pelattaisiin kaikilla 18 643 560 rivillä ja rivejä verrattaisiin yhteen seitsemän numeroa sisältävään lottoriviin, mihinkä tahansa. Todellisuudessa osumatulokset muovautuvat sen mukaan, kuinka paljon ja millaisilla riveillä lottoa on pelattu ja mikä on niihin verrattavan seitsemän numeron numerojakauma. Osumatulosten perusteella suurin mahdollisuus olisi saada yksi osumatulos oikein.

Todellisuus on kuitenkin hieman toinen. Joillekin osumatuloksille on luvattu ”voitto”, mutta lottojärjestelmässä on 18 441 280 riviä, jotka eivät tuota mihinkään voittoon oikeuttavaa osumatulosta. Kuinkahan moni lottoaja tiedostaa tämän todellisuuden pelatessaan lottoa.

Edellä esitetyissä osumatulosmäärissä on hieman poikkeamaa, koska lottoarvonnassa arvotaan kaikkiaan kahdeksan numeroa. Sen perusteella muodostuu osumatulos 6+1 oikein, joka todellisuudessa on seitsemän oikein osumatulos, mutta esitetään 6+1 lisänumero oikein osumatuloksena. Lottorivijärjestelmässä osumatuloksia on 7. Koska lotto on suuri huijaus, tämä 6+1 lisänumero oikein osumatulos vähennetään kuusi oikein osumatuloksesta mutta se on väärin, koska kysymyksessä on kaksi eri arvontatulosta, eli seitsemän numeron ja kahdeksannen numeron arvonta.

Samoin 3+1 oikein osumatulos muodostuu siten, että osa neljä oikein osumatuloksista muuttuu 3+1 lisänumero oikein osumatulokseksi, vaikka kysymyksessä on 4 oikein osumatulos kahdeksan numeron arvonnassa. Matemaattisesti laskettuna 3+1 lisänumero osumatuloksia on 173 600.

Lotossa on olemassa toisenlainenkin totuus, mitkä ovat todelliset osumatulosmäärät. Todelliset rivi ja osumatulokset ovat:

Osumatulos 7 oikein, on valittava seitsemännumeroisia rivejä 18 643 560 jolloin osumatuloksia on 1.

Osumatulos 6 oikein, on valittava kuusinumeroisia rivejä 3 838 380 jolloin osumatuloksia on 7.

Osumatulos 5 oikein, on valittava viisinumeroisia rivejä 658 008 jolloin osumatuloksia on 21.

Osumatulos 4 oikein, on valittava neljänumeroisia rivejä 91 390 jolloin osumatuloksia on 35.

Osumatulos 3 oikein, on valittava kolmenumeroisia rivejä 9880 jolloin osumatuloksia on 35.

Osumatulos 2 oikein, on valittava kaksinumeroisia rivejä 780 jolloin osumatuloksia on 21.

Osumatulos 1 oikein, on valittava yksinumeroisia rivejä 40 jolloin osumatuloksia on 7.

Osumatulos 0 oikein on jätettävä lottoamatta.

Koko lottorivijärjestelmässä todellisuudessa on vain 127 osumatulosta. Saattaa tuntua oudolta ja epäuskottavalta, mutta nämä ovat todelliset osumatulosmäärät. Kahdelle esitetyille osumatuloksille on yksinkertainen selitys, lottorivijärjestelmän pyramidirakenne ja kertautuvien lottorivien matematiikka.

Otetaan esimerkki. Jos ilmoitetaan, että lottorivijärjestelmässä on 231 kuusi oikein osumatulosta, mutta todellisuudessa osumatuloksia on vain seitsemän. Mistä ero johtuu? Nämä seitsemän eri osumatulosta kertaantuvat 33 kertaa.

Yksi loton illuusio on murtunut ja todellisuus paljastunut. Loton eri osumatulos oikein määristä, pelaajille on annettu harhaanjohtavia tietoja. Lotosta ja sen rakenteesta on erittäin haastavaa kertoa yksiselitteisesti, koska rakenne on kolmiulotteinen. Rakenne voidaan muuttaa kaksiulotteiseksi ja lisäksi lottorivit voidaan ”pakata”
seitsemän rivin numerojonoiksi.

Lotosta kuvitellaan, että on jokin salainen menetelmä, jolla onnistutaan saamaan jokin ”voittoon” oikeuttava osumatulos, mikä tahansa, mutta todellisuudessa tällaista ei ole olemassa ja taloudellisesti koko lottoaminen on JÄRJETÖNTÄ!

OSUMATULOSKAAVIO

Loton perustietoon kuluu ymmärtää, mikä on ja mitä tarkoittaa OSUMATULOSKAAVIO. Osumatuloskaavio perustuu seitsemän tai kahdeksan arvotun numeron jakautumiseen eri osumatuloksiksi ja osumatuloksen riveiksi. Eri osumatuloslukumäärät voidaan laskea tai esittää graafisesti, joka on kaikkein selventävintä. On muistettava, että 7 oikein osumatuloksen alapuolella olevat osumatulokset ovat jakaantuneet sen mukaan, kuinka monta numeroa osumatuloksessa on ollut väärin.

Lotossa lukujanalta 1 – 40 valitaan yhdelle riville seitsemän numeroa. Nämä seitsemän numeroa hajaantuvat seitsemään eri osumatulokseen joita lotossa on, mutta rajataan osumatulokset vain niihin, joilla pelaajille on jotakin merkitystä.

Taulukossa on 7 oikein osumatuloskaavio. Seitsemästä numerosta muodostuu vain yksi rivi, koska se ei voi jakaantua useampaan osaan. Rivissä on vain yksi pienin ja yksi suurin numero, joiden välillä muut viisi numeroa ovat. Nämä numerot määrittyvät aina suoritetussa lottoarvonnassa. Arvotuiksi numeroiksi on valittu arvontakierroksen 2023/5 arvottu rivi. Esimerkin seitsemän numeroa ovat: 8, 10, 12, 26, 27, 36 ja 39. Kahdeksas numero on 38
Taulukossa on 6 oikein osumatuloskaavio. Osumatulosrivejä on seitsemän. Ensimmäisellä rivillä pienin numero on arvotun lottorivin pienin numero ja suurimpana numerona arvotun lottorivin kuudenneksi suurin numero. Näiden numeroiden välillä ovat neljä muuta arvottua numeroa.

Rivit 2 – 6 rivien pienin numero on arvotun lottorivin pienin numero, mutta suurimmaksi numeroksi on muuttunut arvotun lottorivin suurin numero. Näiden kahden numeron välillä ovat muut neljä numeroa.

Rivi 7 pienimmäksi numeroksi on muuttunut arvotun lottorivin toiseksi pienin numero, mutta suurin numero on arvotun lottorivin suurin numero. Näiden kahden numeron välillä ovat muut neljä numeroa.

Tavoiteltaessa 6 oikein osumatulosta rivien jakautumisperuste on aina sama, vain numerot muuttuvat arvottujen numeroiden mukaan. Taulukosta voi havaita, että todellisuudessa eri osumatuloksia on kolme, rivi 1 ja rivi 7 osumatulokset ovat eri numerojanalla. Rivien 2 – 6 eri osumatulokset ovat samalla numerojanalla, jonka määrittää arvotun lottorivin pienin ja suurin numero. 
Taulukossa on 5 oikein osumatuloskaavio, osumatulosrivejä on 21.

Rivillä 1 pienin numero on arvotun lottorivin pienin numero ja suurin numero on arvotun lottorivin kolmanneksi suurin numero. Näiden kahden numeron välillä ovat kolme muuta numeroa.

Riveillä 2 – 5 rivien pienin numero on arvotun lottorivin pienin numero ja suurin on arvotun lottorivin toiseksi suurin numero. Näiden kahden numeron välillä ovat muut kolme numeroa. Rivillä 6 rivin pienin numero on arvotun lottorivin toiseksi pienin numero ja suurin numero on arvotun lottorivin toiseksi suurin numero. Näiden kahden numeron välillä ovat muut kolme numeroa.

Riveillä 7 – 16 rivien pienin numero on arvotun lottorivin pienin numero ja suurin numero on arvotun lottorivin suurin numero. Näiden kahden numeron välillä ovat kolme muuta numeroa.

Riveillä 17 - 20 rivin pienin numero on arvotun lottorivin toiseksi pienin numero ja suurin numero on arvotun lottorivin suurin numero. Muut kolme numeroa ovat näiden kahden numeron välillä.

Rivi 21 rivin pienin numero on arvotun lottorivin kolmanneksi pienin numero ja suurin numero on arvotun lottorivin suurin numero.

Näiden kahden numeron välillä ovat kolme muuta numeroa. Taulukosta voi havaita, että todellisuudessa eri osumatuloksia on viisi, rivi 1, rivit 2 – 5, rivi 6, rivit 7 – 16, rivit 17 – 20 ja rivi 21. Se mikä 5 oikein osumatulosriveissä korostuu, että lottorivin suurimmalla numerolla on hyvin suuri merkitys.

Osumatuloskaavio ja sen rivit saattavat vaikuttaa sekavalta mutta kaavio ja rivit kertovat, millä numerojanoilla tavoitellaan viisi oikein osumatulosta. Tavalliselle lottoajalle sen haasteellista, mutta jos käytettävissä on lottorivien hakukone sillä on helppoa louhia rakenteellinen lottorivijoukkio.

Tavoiteltaessa 5 oikein osumatulosta rivien jakautumisperuste on aina sama, vain numerot muuttuvat arvottujen numeroiden mukaan. 
Taulukossa on 4 oikein osumatuloskaavio, osumatulosrivejä on 35.

Harjoitustehtävänä lukija voi pohtia ja todeta, mitkä numerot eri riveillä ovat rivien pienin ja suurin numero verrattuna arvottuun lottoriviin. Osumatuloskaavio noudattaa osittain samaa kaavamaisuutta, kuin 5 oikein osumatulostaulukko.

Periaatteena on, että kaksi muuta numeroa ovat aina rivin pienimmän ja suurimman numeron välillä. Taulukosta voi havaita, että todellisuudessa eri osumatuloksia on kymmenen, rivi 1, rivit 2 – 4, rivi 5, rivit 6 – 11, rivit 12 – 14, rivi 15, rivit 16 – 25, rivit 26 – 31, rivit 32 – 34 ja rivi 35. Taulukko kertoo selkeästi sen, kuinka suuri merkitys lottorivin suurimmalla numerolla on tavoiteltaessa ”voittoon” oikeuttavaa osumatulosta.

Tavoiteltaessa 4 oikein osumatulosta rivien jakautumisperuste on aina sama, vain numerot muuttuvat arvottujen numeroiden mukaan. 
Taulukossa on 6+1 lisänumero oikein osumatuloskaavio. Osumatulosrivejä on seitsemän. Taulukosta on helppo havaita, että todellisuudessa kysymyksessä on seitsemän oikein osumatulos kahdeksan numeron arvonnassa. Osumatulosrivejä on seitsemän jotka eivät kertaannu, koska arvottu kahdeksas numero on kaikissa riveissä vakio.

Osumatuloskaavio noudattaa osin 6 oikein osumatuloskaaviota, mutta kaikissa seitsemässä rivissä arvottu lisänumero on aina yhtenä numerona. Peliyhtiöltä erittäin nerokas illuusio ja pienellä matemaattisella oivalluksella yksi osumatulos lottoon lisää, jota tavallinen pelaaja ei edes ymmärrä ja huomaa.

Taulukosta voi havaita, että todellisuudessa eri osumatuloksia on kolme, rivi 1 rivit 2 – 6 ja rivi 7. Rivien 2 – 6 osumatulokset ovat samalla numerojanalla, jonka määrittää arvotun lottorivin pienin ja suurin numero. Mutta tähän on olemassa poikkeus, jos arvottu kahdeksas numero on joko pienempi tai suurempi kuin arvotun seitsemän numeron pienin ja suurin numero, rivien jakautumisperuste muuttuu olennaisesti. 
Taulukossa on 3+1 lisänumero oikein osumatuloskaavio. Osumatulosrivejä on 35. Osumatuloskaaviossa ovat varsinaisen arvonnan 3 numeroa oikein osumatulos, mutta kaikissa 35 rivissä arvottu kahdeksas numero on aina yhtenä numerona.

Taulukosta voi havaita, että todellisuudessa eri osumatuloksia on neljätoista, rivi 1, rivit 2 – 3, rivi 5, rivi 4, rivit 5 - 7, rivit 8 - 9, rivi 10, rivit 11 – 14, rivit 15 – 17, rivit 18 -19, rivi 20, rivit 21 – 25, rivit 26 – 29, rivit 30 – 32, rivit 33 – 34 ja rivi 35. Mutta tähän on olemassa poikkeus, jos arvottu kahdeksas numero on joko pienempi tai suurempi kuin arvotun seitsemän numeron pienin ja suurin numero, rivien jakautumisperuste muuttuu olennaisesti.

Onko kysymyksessä illuusio vai huijaus. Sen jokainen pelaaja päättäköön itse. 
Osumatuloskaaviot saattavat tuntua mutkikkaalta ja vaikeasti ymmärrettävissä, mutta tällä samalla perusteella jakaantuvat jokainen arvottu lottorivi. Täytyy ymmärtää, että jos ”kasataan” yksittäisen osumatuloskaavion eri rivien numerot, numeroista muodostuu arvottu lottorivi.

Kyseiset osumatuloskaaviot on helppoa laatia taulukkolaskentaohjelmalla. Näin voi helposti tutkia lottorivejä, millaiset ovat sen eri osumatuloskaaviot. Menetelmällä voi tutkia omia lottorivejään ja niiden mahdollisuuksia eri osumatuloksiin. Valitettavasti siihen joutuu näkemään hieman vaivaa ja ehkä ”älliäkin”.

OSUMATULOKSEN SAAVUTTAMINEN

Lottoajan suurin haaste on, kuinka monta lottoriviä on pelattava, että onnistuu saamaan jonkin ”voittoon” oikeuttavan osumatuloksen. Yksiselitteinen vastaus siihen on matemaattinen tarkastelu. Se ei ole kovin monimutkainen, koska perustuu yksinomaan lottorivijärjestelmän rakenteeseen. Matemaattisen tarkastelun lähtökohtana on, että kuinka monta numeroa pelatulla rivillä on oikein ja kuinka monta numero väärin.

EI OSUMATULOSTA

Osumatulos ei yhtään oikein osittain perustuu ”tuuriin”, koska sitä ei voi mitenkään ennakoida. Lotossa on joka arvontakierroksen jälkeen ollut 33 tai 32 numeroa, joilla ei osumatuloksen näkökulmasta ollut mitään merkitystä, numeroista valitut lottorivit tuottavat 0 oikein osumatuloksen.

YKSI OIKEIN OSUMATULOS

Osumatulos yksi oikein onnistuu hyvin pienellä rivimäärällä. Taulukko kertoo, että lototaan 40 lottoriviä joihin jokaiseen yksittäiseen ruudukkoon valitaan yksi numero väliltä 1 – 40. Muut kuusi numeroa voivat olla mitkä tahansa. Näin onnistutaan saamaan 7 kertaa yksi oikein osumatulos riippumatta siitä, mitkä lottonumerot arvotaan. Kuudella rastitettavalla numerolla voidaan lisätä oikein osumatulosmääriä – ONNELLA.

Numerojana 1 – 40 voidaan ”pakata” kuuteen seitsennumeroisen riviin, jolloin riveissä on 7 kertaa yksi oikein osumatulos. On eri asia onnistutaanko puuttuvat kuusi numeroa valitsemaan siten, että 40 pelatussa lottorivissä on jokin suurempi oikein osumatulos, kuin vain yksi oikein. Lottoajalle ei ”voittamisen” näkökulmasta ole mitään merkitystä tavoitella yksi oikein osumatulosta. 
 KAKSI OIKEIN OSUMATULOS

Osumatulos kaksi oikein alkaa osittain kertoa loton rakenteen ja sen, kuinka voimakkaasti rivimäärät alkavat kasvaa tavoiteltaessa useamman numeron osumatuloksia oikein.

Tavoiteltaessa joka arvontakierroksella kaksi oikein osumatulosta, riippumatta siitä millainen arvottu seitsennumeroinen rivi on, vaaditaan siihen 780 erilaista kahden numeron jakaumaa. Tällöin 780 rivissä on aina 21 kertaa kaksi numeroa oikein osumatulos. Muut viisi numeroa voivat olla mitkä tahansa. Jos pelaaja onnistuu saamaan lottorivilleen kaksi oikein osumatuloksen, jokin näistä kahden numeron jakaumasta on löydyttävä valitun seitsemän numeron joukosta.

Ehkä saatetaan muodostaa mielipide, mitä järkeä esityksessä on. Vastaus on, että nämä 780 kaksinumeroista riviä on pienin määrä onnistua saamaan osumatulokseksi kaksi oikein joka lottoarvonnassa. Saattaa tulla myös ajatus siitä, että puuttuvilla viidellä numerolla tuota 780 rivin määrää voi pienentää. Kyllä, koska 780 riviä voidaan ”pakata” seitsemän numeroa sisältäviksi joukkioiksi, mutta rivimäärä ei ole tasalukuinen.

On ollut erittäin ovelaa valita 40 numeroa joista voidaan valita seitsemän. Jaettaessa 40/7 jako ei ole tasalukuinen.

Taulukossa on 153 alkupään kaksinumeroista riviä. 
KOLME OIKEIN OSUMATULOS

Osumatulos kolme oikein kasvattaa jo huomattavasti sitä rivimäärää, että joka arvontakierroksella onnistuu saamaan kolme oikein osumatuloksen.

Tavoiteltaessa joka arvontakierroksella kolme oikein osumatulosta, riippumatta siitä millainen arvottu seitsennumeroinen rivi on, vaaditaan siihen 9880 erilaista kolmen numeron jakaumaa. Tällöin 9880 rivissä on aina 35 kolme numeroa oikein osumatulos. Jos pelaaja onnistuu saamaan lottorivilleen kolme oikein osumatuloksen, jokin näistä kolmen numeron jakaumasta on löydyttävä valitun seitsemän numeron joukosta. Neljällä puuttuvalla numerolla voidaan yrittää lisätä riveillä oikein osumatulosmäärää.

Nyt ilmenee loton yksi rakennetekijä. Jokaisessa rivissä on pienin ja suurin numero, kolmas numero on aina näiden kahden numeron välillä. Pelaajan olisi ehdottomasti ymmärrettävä tämä loton rakenteellinen perustekijä. Tämä rakennetekijä määrittää jokaisessa osumatuloksessa sen lukujanan, missä jokin oikein osumatulos on. Olipa se mikä tahansa.

Taulukossa ovat rivit 1 – 165 asti. Määrä antaa jo kuvan siitä, mikä on 9880 rivin jakautuminen. 
NELJÄ OIKEIN OSUMATULOS

Neljä oikein osumatuloksella on lottoajalle jotakin merkitystä, koska osumatuloksella ”voittaa” 10 euroa. Neljä numeroa sisältäviä rivejä on 91 390 ja riveissä on aina 35 neljä oikein osumatulosta riippumatta siitä, mitkä ovat arvotut seitsemän numeroa. Muut kolme numeroa voivat olla mitkä tahansa.

Tämä antaa jo osviittaa siitä, miten lotossa pelattavia numeroita olisi valittava. Tosin kukaan rationaalisesti ajatteleva ei sijoita 91 390 euroa kohteeseen, josta onnistuu saamaan vain 350 euroa takaisin.

Lottoajan ei välttämättä tarvitse yrittää neljä oikein osumatulosta näin suuresta määrästä, mutta on onnistuttava valitsemaan jokin yksi variaatio niistä 35 rivistä, jossa suoritetun arvonnan jälkeen muodostuvat neljä oikein osumatuloskaavion rivit. Valitettavasti tämä on aika mahdoton tehtävä.

Neljä oikein osumatuloksen ”voitto” on niin pieni, että pelaajalle sillä ei ole mitään merkitystä. Pelaajan on mahdotonta onnistua saamaan niin monta kertaa neljä oikein osumatulosta, että se kattaisi pelaamiseen laitetun rahamäärän.

Taulukossa on rivit 1 – 210 asti. Taulukko kertoo jo lottorivijärjestelmän pyramidirakenteen, että jokaisen osion suurin numero on aina määräävin. 
VIISI OIKEIN OSUMATULOS

Tavoiteltaessa viisi oikein osumatulosta pelaajalla on 658 008 vaihtoehtoa valita viisi numeroa sisältävä rivi ja johon valita puuttuvat kaksi numeroa. Tämä on suuri haaste yksittäiselle lottoajalle, kuin myös niille sadoilletuhansille, jotka lottoavat arvontakierroksesta toiseen. Pelattaessa 658 008 lottoriviä ja arvontatuloksesta riippumatta ne sisältävät aina 21 viisi oikein, 1155 neljä oikein ja 1120 kolme + lisänumero oikein osumatulosta. Tämä sillä edellytyksellä, että riveissä kaksi muuta valittua numeroa on väärin.

658 008 euron sijoituksella saa noin 14 630 euroa. Onneksi yksittäisellä pelaajalla on harvoin noin 650 tuhatta euroa ”voittorahoja” pelitilillä, joilla yrittää noin viidentoistatonnin ”voittoa”. Vain suurella pelaajamäärällä tämä on mahdollista, mutta suurin osa pelaajista menettää aina pelaamansa rahat.

Taulukossa on rivit 1 - 252 asti. 
KUUSI OIKEIN OSUMATULOS

Tavoiteltaessa kuusi oikein osumatulosta pelaajalla on valittavanaan 3 838 380 kuusi numeroa sisältäviä rivejä. Rivit sisältävät 7 kuusi oikein osumatulosta, riippumatta siitä mitkä seitsemän numeroa on arvottu.

3 838 380 kuusi numeroa sisältävissä riveissä on aina 7 kuusi oikein, 693 viisi oikein, 18 480 neljä oikein ja 17 360 kolme + lisänumero oikein osumatulosta. Se minkä 3 838 380 kuusinumeroista lottoriviä kertovat, että ne sisältävät vain 7 riviä, joissa puuttuvalla yhdellä numerolla voi olla tavoittelemassa 7 oikein osumatulosta. Haastavaa, mutta suurella rivimäärällä ja rahapanostuksella se on mahdollista. Järkevyydestä voidaan olla montaa mieltä.

Taulukossa on kuusi oikein järjestelmän 210 alkupään riviä. 
SEITSEMÄN OIKEIN OSUMATULOS

Matemaattinen totuus on, että tavoiteltaessa seitsemän oikein osumatulosta on pelattava kaikki 18 643 560 riviä, mutta vain jos joka arvontakierroksella halutaan seitsemän oikein osumatulos. Ei tulisi mieleenkään yrittää seitsemän oikein osumatulosta näin suurella rivi- ja rahamäärällä, ei edes suuren määrän lottoajia.

Koska lotto on illuusio ja suuri huijaus, lause ”ihmisen ajattelukyky, henkinen kapasiteetti ja muisti eivät pysty käsittelemään monimutkaisia kokonaisuuksia ilman, että ne ensin puretaan pienempiin osiin rajaamalla, pelkistämällä ja sulkemalla osan tekijöistä tarkastelun ulkopuolelle”, muuttaa hieman tilannetta.

Todellisuudessa seitsemän oikein osumatulos on joka arvontakerta ollut ja on vain pienessä osassa tuosta 18 643 560 rivistä. Sen kertoo Tohtori ”Jecyll” ja Professori ”Hyde” portaat. Valitettavasti portaat eivät anna aivan yksiselitteistä vastausta määrään, vaan lotosta edellytetään hieman syvällisempää tarkastelua.

Seitsemän oikein osumatuloksen saaminen on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Sen osoittaa osumatuloskaavio, koska osumatuloskaaviossa on vain yksi rivi. Arvotun lottorivin pienin ja suurin numero määrittävät sen numerojanan, jonka välillä muut viisi numeroa ovat. Kokonaisrivimäärän voi laskea kombinaatiokaavalla. Esimerkin arvontakierroksella 2023/5 seitsemän oikein osumatulos oli 58 520 lottorivin sisällä. 
Valitettavasti lottorivien määrä on niin suuri, että yhden lottoajan on mahdottomuus pelata näin suurilla määrillä lottoa. Vaikka pelaajia on satojatuhansia ja pelattuja lottorivejä miljoonia, ei sekään aina ole tuottanut 7 oikein osumatulosta.

Kuinka sitten onnistua valitsemaan lottorivilleen arvotun lottorivin pienimmän ja suurimman numeron oikein ei olekaan aivan helppoa. Lotossa valittavia mahdollisuuksia on kaikkiaan 595 vaihtoehtoa. Määrä on niin suuri, että valinnassa pelaaja onnistuu vain harvoin, osa pelaajista ei koskaan. Seuraamalla lottoarvontoja voi saada edes jonkinlaisen vihjeen yrittää arvata, mitkä saattaisivat olla seuraavan arvontakierroksen pienin ja suurin numero. Suurimman numeron arvaus on helpompaa, mutta pienimmän numeron osalta haasteellisempaa. 
Luotettaessa siihen, että pelataan lottoa aina samoilla pienin ja suurin numero riveillä haasteeksi tulee, kuinka monessa arvonnassa numerot ovat olleet oikein. Jos näiden kahden numeron valinta epäonnistuu, lottorivillä voi korkeintaan olla viisi oikein osumatulos ja suurella panoksella pelattuna seurauksena on suuri tappio.

Pitkä lottoarvotatilasto kertoo, kuinka monta arvontaa on ollut valituilla numeroilla. Taulukko kertoo, että pienimmän numeron ollessa 13 ja suurimman numeron 36, ajanjaksolla 2016/48 – 2023/8 se on toteutunut kolmessa arvonnassa. Johtopäätelmä on, että onnistuminen vaatii pitkän pelaamisajanjakson ja rahapanoksen. 
Seuraamalla arvottuja lottorivejä saa jonkinlaisen ”vihjeen” siitä, mitä numeroita valitsisi lottorivilleen. Taulukko osoittaa, että hyvin usein edellisen arvontakierroksen sama tai samoja numeroita esiintyy myös seuraavassa lottoarvonnassa. Myös numeropari esiintyy yllättävän usein.

Valitettavasti näiden paikan ja itse numeroiden ”ennustaminen” on haasteellista. Taulukoissa numerojana 1 – 40 on jaettu neljään osaan. Tämä auttaa siinä, että voidaan tarkastella sitä, mitä ja mille lohkolle numeroita on arvottu. Sama pätee myös siihen, miten ja missä lohkossa pelattavalle lottoriville numerot ovat valittu. Ehkä tämä auttaa ymmärtämään sen väittämän, että seitsemän ensimmäistä numeroa on mahdoton arvontatulos ilman, että numeroiden arvontatulokseen vaikutetaan. 
PELATAAN LOTTOA

Tapa millä lottoa voidaan pelata ja rivien numerot valita on tutkittu ja tehty päätelmä, peliyhtiö on huolehtinut siitä, että pelaajalla on hyvin rajalliset mahdollisuudet valita numerot siten, kuin koko lottorivijärjestelmän rakenne edellyttäisi.

Otetaan esimerkiksi numeroiden rastittaminen lottokuponkiin. Lottokupongin ruudukon muoto on niin epälooginen, että rastittaja ei mitenkään voi hahmottaa sitä, millainen numerovalinta on ajateltaessa numerojanaa 1 – 40. Jos rastitetaan kaikki 12 ruudukkoa, lottoriveistä tulee niin hajanaisia, että edes yksi numero oikein osumatulos onnistuu harvoin. Sen moni lottoaja on todennut ja tulee toteamaan hyvin usein.

Jos lottoporukka haluasi pelata lottoa esim. 600 rivillä, rivejä on rastitettava 50 lottokuponkiin, saattaa olla aika haastava tehtävä.

Peliyhtiö tarjoaa myös mahdollisuutta valita numerot sen tarjoamilla menetelmillä, esimerkiksi satunnaislukugeneraattori, mutta vähänkin tietotekniikkaa ymmärtävä tietää, kuinka helppoa on satunnaislukugeneraattori ohjelmoida tuottamaan ”tiettyjä” rivejä.

Pelaajille jotka haluavat pelata suurella rivimäärällä lottoa, peliyhtiö tarjoaa pelimuotoja järjestelmä ja harava, mutta niiden rakenteesta ja ominaisuuksista tietämätön ei ole tietoinen, mitä ”sudenkuoppia” pelaamismuodot sisältävät.

Voisi hyvin yksinkertaisesti todeta, että ”pelaajalla on housut kintuissa ja vitsit vähissä” osallistuessaan loton pelaamiseen ja odottaessaan lottovoittoa. Kaiken lisäksi pelaaja ei voi milloinkaan ”voittaa peliyhtiötä”, koska se suurimmaksi osaksi ”valitsee lottorivit” tulevaisuudessa tietää, kuka ja millä numeroilla pelaajat pelaavat. Kaiken lisäksi kehittämillään arvontalaitteilla, ”arpoo oikeat” lottonumerot ja ehkä myös lottovoittajat?

Onko lottoajan tulevaisuus näin synkkä? Vastaus on, kyllä ja ei ole. Siihen tosin vaaditaan, että pelaaja voi louhia lottorivit hakukoneella joukkiona tai algoritmien perusteella. 
c) 2019, Kaikki oikeudet pidätetään